சிறப்பு பார்வை

கிளிநொச்சி மாணவர்களின் கல்விக்காக ஸ்கொட்லாந்தில் மரதன் ஓட்டத்தில் பங்கேற்கும் மருத்துவர் சத்தியமூர்த்தி
May27

மற்ற வகை செய்திகள்

தொழில் நுட்பம்

தொழில் நுட்பம் இங்கே கிளிக் செய்க

சினிமா

சினிமா இங்கே கிளிக் செய்க

உலகம்

உலகம் இங்கே கிளிக் செய்க

இந்தியா

இந்தியா இங்கே கிளிக் செய்க

இலங்கை

இலங்கை இங்கே கிளிக் செய்க

சமையல்

சமையல் இங்கே கிளிக் செய்க

உலக விளையாட்டு

உலக விளையாட்டு இங்கே கிளிக் செய்க

மருத்துவம்

மருத்துவம் இங்கே கிளிக் செய்க

நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள் இங்கே கிளிக் செய்க

இத்தாலி

இத்தாலி இங்கே கிளிக் செய்க

வீடியோ செய்திகள்

வீடியோ செய்திகள் இங்கே கிளிக் செய்க

ஜேர்மனி

ஜேர்மனி இங்கே கிளிக் செய்க

கனடா

கனடா இங்கே கிளிக் செய்க

பிரான்ஸ்

பிரான்ஸ் இங்கே கிளிக் செய்க

சுவிஸ்

சுவிஸ் இங்கே கிளிக் செய்க

பிரித்தானியா

பிரித்தானியா இங்கே கிளிக் செய்க

ஆஸ்திரேலியா

ஆஸ்திரேலியா இங்கே கிளிக் செய்க

டென்மார்க்

டென்மார்க் இங்கே கிளிக் செய்க

வில்லிசை

வில்லிசை இங்கே கிளிக் செய்க

சிறப்பு பார்வை

சிறப்பு பார்வை இங்கே கிளிக் செய்க

சாதனையாளர்கள்

சாதனையாளர்கள் இங்கே கிளிக் செய்க

செய்திகள்

செய்திகள் இங்கே கிளிக் செய்க

வெளியீடு

வெளியீடு இங்கே கிளிக் செய்க

கலைஞர்கள்

கலைஞர்கள் இங்கே கிளிக் செய்க

கவிஞர்கள்

கவிஞர்கள் இங்கே கிளிக் செய்க

எழுத்தாளர்கள்

எழுத்தாளர்கள் இங்கே கிளிக் செய்க

நடனம்

நடனம் இங்கே கிளிக் செய்க

ஓவியம்

ஓவியம் இங்கே கிளிக் செய்க

கலைஞர்களின் ஆய்வு

கலைஞர்களின் ஆய்வு இங்கே கிளிக் செய்க

விழாக்களும் - விருதுகளும்

விழாக்களும் - விருதுகளும் இங்கே கிளிக் செய்க

தீவகம்

தீவகம் இங்கே கிளிக் செய்க

யாழ்ப்பாணம்

யாழ்ப்பாணம் இங்கே கிளிக் செய்க

கிளிநொச்சி

கிளிநொச்சி இங்கே கிளிக் செய்க

முல்லைத்தீவு

முல்லைத்தீவு இங்கே கிளிக் செய்க

வவுனியா

வவுனியா இங்கே கிளிக் செய்க

மன்னார்

மன்னார் இங்கே கிளிக் செய்க

திருகோணமலை

திருகோணமலை இங்கே கிளிக் செய்க

மட்டக்களப்பு

மட்டக்களப்பு இங்கே கிளிக் செய்க

அம்பாறை

அம்பாறை இங்கே கிளிக் செய்க

மலையகம்

மலையகம் இங்கே கிளிக் செய்க

கண்காட்சி

கண்காட்சி இங்கே கிளிக் செய்க

ஈழத்து ஆலயங்கள்

ஈழத்து ஆலயங்கள் இங்கே கிளிக் செய்க

ஈழத்து குளங்கள்

ஈழத்து குளங்கள் இங்கே கிளிக் செய்க

வெளிச்சம்

வெளிச்சம் இங்கே கிளிக் செய்க

வரலாற்று பதிவுகள்

வரலாற்று பதிவுகள் இங்கே கிளிக் செய்க

முகவரிகாட்டிய  மனிதர்கள்

முகவரிகாட்டிய மனிதர்கள் இங்கே கிளிக் செய்க

நகைத்து மகிழ்தல்

நகைத்து மகிழ்தல் இங்கே கிளிக் செய்க

இலக்கியம்

இலக்கியம் இங்கே கிளிக் செய்க

ஈழம் சினிமா

ஈழம் சினிமா இங்கே கிளிக் செய்க

எம்மவர் விளையாட்டு

எம்மவர் விளையாட்டு இங்கே கிளிக் செய்க

ஊரும் உறவும்

ஊரும் உறவும் இங்கே கிளிக் செய்க

கொரோனா வைரஸ்

கொரோனா வைரஸ் இங்கே கிளிக் செய்க

coronavirus

coronavirus இங்கே கிளிக் செய்க

ஆண்மீகம்

ஆண்மீகம் இங்கே கிளிக் செய்க

Share News

Sri Lanka

  • Active Cases

    4796

     
  • Total Confirmed

    15024

     
  • Cured/Discharged

    10183

     
  • Total DEATHS

    45

     
*change over the previous day
Data Source: Yarlsri.com
Updated: Nov 27 (11:54 am )
Testing centres

World

  • Active Cases

    4796

     
  • Total Confirmed

    15024

  • Cured/Discharged

    10183

     
  • Total DEATHS

    45

*change over the previous day
Data Source: Yarlsri.com
Updated: Nov 27 (11:54 am )
Testing centres