வெளியீடு

  • All News
  • திருமதி மீரா குகனின் நூல்வெளியீடு மற்றும் வி.சபேசனின் குறுந்திரை காட்சி!
திருமதி மீரா குகனின் நூல்வெளியீடு மற்றும் வி.சபேசனின் குறுந்திரை காட்சி!
Dec 03
திருமதி மீரா குகனின் நூல்வெளியீடு மற்றும் வி.சபேசனின் குறுந்திரை காட்சி!
30.11.2019 அன்று டோர்ட்முண்ட் மாநகரில் திருமதி மீரா குகனின் நூல்வெளியீட்டு மற்றும் வி.சபேசனின் குறுந்திரை காட்சியிடுதல் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.

சமூக ஊடகங்களில் யாழ்சிறி :

  • யாழ்சிறி பேஸ்புக்
  • யாழ்சிறி ட்விட்டர்
  • யாழ்சிறி யு டியூப்
  • Share News